Pedagogisch / Kindercoach Dewi Wagenaar

                                                                           Informatie werkwijze

Pedagogisch ( VE) coach en PM-er ( Kinderopvang)

Als zelfstandig pedagogisch ( ve) coach en pm-er ben ik flexibel inzetbaar op kinderdagverblijven (0-12 jaar) en peuterspeelzalen. Ik sta nog regelmatig als pm-er op de groepen. Hierdoor blijf ik bekend met de huidige ontwikkelingen en leer ik van mijn ervaringen bij de verschillende kinderdagverblijven.

Heeft u als organisatie interesse om mij in te huren als pedagogisch (ve ) coach neem gerust contact op.


Kindercoaching

Samen talenten ontdekken en handvaten bieden. Ik bied de mogelijkheid om de coaching op school te laten plaatsvinden, mits school hiervoor openstaat en een geschikte ruimte heeft. De coaching kan ook bij mij in de praktijkruimte plaatsvinden. Het allerbelangrijkste vind ik dat je kind op het gemak is bij mij, veiligheid en vertrouwen is de basis. 

Diploma's / certificaten

Ik ben in bezit van onderstaande diploma's
Diploma's
* SPW niveau 3
* SPW niveau 4
* Pedagogisch Coach/ Beleidsmedewerker
( modules Coaching / Pedagogiek)
(Branche-erkend door FCB / CAO Kinderopvang)

Educatie
Leermethode : Ik leer anders( voor beelddenkers)


Certificaten
* Interactieve vaardigheden
* Taaltraining Nederlands niveau 3F
* VVE Uk en Puk
* Peuterstappen(Opbrengst gericht werken met peuters)
* Baby’s in de kinderopvang
* Trauma Sensitief Werken
* Kinder EHBO


VOG
Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich daarom inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Inschrijven in het personenregister kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Daarna wordt dagelijks gecontroleerd of iemand geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Dit is de continue screening. Ik sta ingeschreven in het personenregister en wordt constant gescreend.
Copyright © 2023 Pedagogisch coach/ kindercoach Dewi Wagenaar